ค้นหา
  • NorthStar Admin

เครื่องทำน้ำร้อนแบบถังเก็บ แตกต่างจาก เครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อนยังไง?

อัปเดตเมื่อ 26 ธ.ค. 2019

เครื่องทำน้ำร้อนชนิดที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มผู้บริโภคทั่วโลกในปัจจุบัน มีเครื่องทำน้ำร้อนแบบถังเก็บ และเครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน แต่เราจะเลือกใช้แบบไหน และแต่ละแบบมีข้อดีและข้อจำกัดแตกต่างกันอย่างไร วันนี้แอดมินมีคำตอบให้ค่ะ

เครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน (Instantaneous Water Heaters)


เครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน (Instantaneous Water Heaters) คือ เครื่องทำน้ำร้อนที่ถูกออกแบบมาในลักษณะใช้ตัวกำเนิดความร้อนหรือฮีตเตอร์ต้มอุณหภูมิให้น้ำร้อนในขณะที่มีการใช้งาน โดยการติดตั้งเครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อนจะต่อกับท่อจ่ายน้ำหลักของอาคาร เมื่อผู้ใช้งานหมุนเปิดก๊อกน้ำ แรงดันน้ำที่ไหลผ่านตัวเครื่องจะเปิดการทำงานของฮีตเตอร์เพื่อให้ความร้อนแก่น้ำในขณะที่น้ำไหลผ่านตัวเครื่องในเวลานั้น การทำงานของฮีตเตอร์จะหยุดเมื่อผู้ใช้งานหมุนปิดก๊อกเนื่องจากไม่มีน้ำไหลผ่าน


เครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน มีทั้งแบบ ต่อใช้งานจุดเดียว หรือ ต่อใช้งานหลายจุด ก็ได้เช่นกัน โดยขนาดของฮีตเตอร์มีตั้งแต่ 3.3-18 กิโลวัตต์ ซึ่งสามารถเลือกใช้งานให้เหมาะสมตามความต้องการใช้งาน


ข้อดีของเครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน คือ ราคาถูก, ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย


ข้อจำกัด คือ สามารถเกิดปัญหาอุณหภูมิน้ำไม่คงที่จากแรงดันน้ำที่ไม่คงที่ในขณะใช้งานได้


แต่เครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อนของ NorthStar มีเทคโนโลยี ConstantTemp ที่เป็นเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิน้ำขาออกให้คงที่ จึงไม่เกิดปัญหาอุณหภูมิน้ำไม่คงที่เครื่องทำน้ำร้อนแบบถังเก็บ (Storage Water Heaters)


เครื่องทำน้ำร้อนแบบถังเก็บ หรือ เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้ม (Storage Water Heaters) คือ เครื่องทำน้ำร้อนที่ถูกออกแบบมาให้กักเก็บน้ำร้อนไว้ในตัวเครื่องที่มีฉนวนสำหรับกักอุณหภูมิความร้อนเพื่อเตรียมพร้อมไว้ใช้งานตลอดเวลา โดยหลักการทำงานของเครื่องเริ่มจากหลังติดตั้งเสร็จ มีการเปิดน้ำเย็นเข้าเครื่องและเปิดเครื่องทำน้ำร้อนให้ทำงาน โดยฮีตเตอร์จะต้มน้ำให้ร้อนจนถึงอุณหภูมิที่ตั้งไว้ที่ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิ และหากมีการใช้งานน้ำร้อนไหลออกไป น้ำเย็นไหลเข้ามาแทนที่ เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิภายในถังเก็บจะรับรู้ถึงอุณหภูมิที่ลดลงและสั่งการให้ฮีตเตอร์เปิดใช้งาน จึงเกิดการ reheat ให้ได้อุณหภูมิตามที่ตั้งไว้


เครื่องทำน้ำร้อนแบบถังเก็บมีทั้งแบบ ต่อใช้งานจุดเดียว (สำหรับติดใต้ซิงค์ล้างจาน) หรือ ต่อใช้งานหลายจุด ก็ได้เช่นกัน และมีขนาดถังเก็บตั้งแต่ 15 ลิตรไปจนถึง 500 ลิตร ขนาดฮีตเตอร์มีตั้งแต่ 2.5 – 36 กิโลวัตต์


ข้อดีของเครื่องทำน้ำร้อนแบบถังเก็บ คือ ได้คุณภาพน้ำร้อนที่อุณหภูมิคงที่ แรงดันคงที่ เสมือนน้ำร้อนตามโรงแรม 5 ดาว และมีน้ำร้อนที่เพียงพอต่อการใช้งานอ่างน้ำ


ข้อจำกัด คือ พื้นที่ติดตั้ง ผู้ออกแบบต้องมีการคำนึงถึงพื้นที่ติดตั้งที่เพียงพอต่อขนาดถังเก็บน้ำร้อน#Northstar #เครื่องทำน้ำอุ่น #เครื่องทำน้ำร้อนแบบผ่านร้อน #เครื่องทำน้ำร้อนแบบถังเก็บ #เครื่องทำน้ำร้อนแบบหม้อต้ม

ดู 1,134 ครั้ง0 ความคิดเห็น